สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

Next-About us

   บริษัทฯมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและเป็นที่  น่าเชื่อถือของลูกค้าอันเนื่องจากความมีประสิทธิภาพของอุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลากว่า 50 ปี
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีอาคารสำนักงานให้เช่า สูง 17 ชั้น ตั้งอยู่บนถนนกรุงธนบุรี (สาทร-ตากสิน) ติดสถานีรถไฟฟ้า (BTS) สถานีวงเวียนใหญ่ (ทางออก 4)  ซึ่งเดินทางสะดวกสบายและรวดเร็วต่อการเดินทางไปยังสถานีที่ต่างๆ

ธุรกิจหลัก

ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการนำเข้าและ จัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงให้กับหน่วยงาน ราชการและเอกชน  โดยบริษัทฯได้คัดเลือกเฉพาะอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงเท่านั้น ซึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่บริษัทฯเป็นผู้แทนจำหน่ายนั้นมีการติดตั้งใช้งานทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งบริษัทฯยังเป็นที่ปรึกษาและบริหารงานด้านวิศวกรรมและโครงการ ต่างๆที่มีส่วนในการสนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้า
บริษัทฯเป็นตัวแทนผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย มีโรงงานผลิอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมด้วยทีมงานที่มีควาเชี่ยวชาญ และเป็นผู้นำด้านการผลิตที่ได้การรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล เช่น มาตรฐาน ISO 9000, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 เป็นต้น


  ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของผู้ผลิตที่มีคุณภาพ และตระหนักถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างมุ่งมั่นตลอดมา

Representative Agents of High-Voltage Equipments for Substations, Transmission system, and Distribution system

ลูกค้า
จากการดำเนินงานมากกว่า 50 ปี บริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจในการจัดหาและนำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่มีคุณภาพ บริษัทฯ ได้สร้างความแข็งแกร่ง และจุดเด่นในการทำธุรกิจอย่างต่อเนื่องกับลูกค้าในประเทศ อาทิเช่น การไฟฟ้าฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าภูมิภาค และลูกค้าเอกชนต่างๆอีกทั้งความมีชื่อเสียงของบริษัทฯ ได้กระจายไปสู่โครงการก่อสร้างต่างๆ ของบริษัทเอกชน และ อุตสาหกรรม ด้วยความร่วมมือของที่ปรึกษาทางวิศวกรรมและทำสัญญาของบริษัทฯกับหน่วยงานราชการซึ่งทำให้บรรลุผลความสำเร็จ


แหล่งอ้างอิงทางการเงิน

 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 ธนาคากรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 ธนาคาร OCBC 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)


สมาชิกภาพ

 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการนำเข้า และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และเครื่องกล โดยบริษัทฯ ได้เป็นสมาชิกของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ เช่น

  • สภาหอการค้าไทย
  • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • สมาคมการจัดการงานแห่งประเทศไทย
  • ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย
  • สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย
  • สมาคมช่างรับเหมาไฟฟ้า และเครื่องกลไทย

ปรัชญาการดำเนินการ

     บริษัท ไทยวีรวัฒน์ จำกัด ไม่เพียงแต่มุ่งมั่นด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสมเท่านั้น บริษัทฯ ยังมีการร่วมมือกันกับผู้ผลิตต่างประเทศในการให้บริการหลังการขาย, คำแนะนำในการติดตั้ง และ การทดสอบใช้งานของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่บริษัทฯ ต้องยึดถือ และปฏิบัติสืบต่อไป 
    บริษัทฯมีความเชื่อมั่นว่า การสร้างความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าด้วยการนำเสนอ “สินค้า และบริการที่ดีที่สุด”  เป็นสิ่งที่พึงต้องกระทำ  เพื่อรักษามาตรฐานไว้ต่อไป และ ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทฯ ต้องคำนึงถึงโดยบริษัทฯได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมด้วยการบริจาคเงินช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่ได้ทำประโยชน์ต่อสังคมเสมอมา
   บริษัทฯ ตระหนักดีว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญและ เป็นหัวใจของความสำเร็จของบริษัทฯเพื่อสนองตอบต่อนโยบายจ้างงานระยะยาว ( Lifetime Employment) ดังนั้นบริษัทฯจึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายใน  และภายนอกบริษัทฯเป็นประจำเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความสามารถของพนักงานในขณะเดียวกันก็จัดให้มีสวัสดิการ และผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ดีให้แก่พนักงานด้วย  

ผลงานที่ผ่านมา

     อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่ บริษัท ไทยวีรวัฒน์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายได้ติดตั้งใช้งานโครงการที่สำคัญ ๆ ของการไฟฟ้าฯ มีสินค้าที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายติดตั้งใช้งานอยู่ด้วย

โครงการที่สำคัญ ๆ ที่ใคร่จะขอกล่าวถึงพอเป็นสังเขป มีดังนี้:-

พ.ศ. 2531

1. โครงการก่อสร้างสายส่งพลังไฟฟ้าลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างสถานีต้นทาง พระนครใต้ – สุขสวัสดิ์  ของการไฟฟ้านครหลวง โดยบริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัทSNCC (CDC), Belgium (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Alcatel Cable Bene S.A.Belgium) ในการจัดหา และวางสาย 69kV 800mm2 Submarine XLPE Cable

พ.ศ. 2533
2. โครงการก่อสร้างสายส่งแรงสูงระบบแรงดัน 500 kV ระหว่างท่าตะโก-หนองจอก ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯได้จำหน่ายลูกถ้วยแขวน52-3 และ 52-8 ของบริษัท LAPP INSULATOR COMPANY, U.S.A 

พ.ศ. 2538
3. โครงการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าด้วยสายเคเบิ้ลใต้น้ำไปยังเกาะสมุย และเกาะพงัน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ไทยวีรวัฒน์ จำกัด ได้ร่วมมือกับบริษัท Alcatel Cable France S.A. จัดหา และวางสายเคเบิ้ล 115KV 

พ.ศ. 2552
4.โครงการก่อสร้างเคเบิ้ลใต้น้ำแรงสูงจากฝั่ง ไปยังเกาะช้าง จ.ตราดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยบริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัท NEXANS, Norway

พ.ศ. 2555
5. โครงการจัดซื้อรถ Bypass ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

6. โครงการต่าง ๆ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา

6.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

- จำหน่าย 115 kV Air Break Switch และ Disconnecting Switch ของบริษัท Hapam B.V. / The Netherlands

- จำหน่าย 22 kV และ 33 kV Recloser ของบริษัท G&W Electric / China
- จำหน่าย 22 และ 33 kV Vacuum Switch ของบริษัท Thomas & Betts
  (A Member of  the ABB Group) / USA
- จำหน่าย 115 kV Cable Termination ของบริษัท G&W Electric / China
- จำหน่าย 22 และ 33 kV Cable Termination ของบริษัท Nexans Group
- จำหน่าย Suspension, Line Post และComposite InsulatorของบริษัทLapp Insulators / USA
- จำหน่าย 24 kV Bypass Cable System ของบริษัท Togami Electric Mfg. / Japan
- จำหน่าย 115 kV Instrument Transformer ของบริษัท EMEK / Turkey
- จำหน่าย 24 kV Fault Indicator ของบริษัท Nortroll / Norway

6.2 การไฟฟ้าส่วนนครหลวง (MEA)
- จำหน่าย 115 kV Cable Termination ของบริษัท G&W Electric / China
- จำหน่าย 24 kV Cable Termination ของบริษัท Nexans Group
- จำหน่าย 24 kV Fault Indicator ของบริษัท Nortroll / Norway
- จำหน่าย 115 kV Disconnecting Switch ของบริษัท Hapam B.V. / The Netherlands
- จำหน่าย Suspension, Line Post และ Composite Insulator ของบริษัท Lapp Insulators / USA
- จำหน่าย 24 kV Bypass Cable System ของบริษัท Togami Electric Mfg. / Japan
- จำหน่าย 24 kV Compact Unit Substation ของบริษัท Togami Electric Mfg. / Japan
- จำหน่าย 24 kV Vacuum Switch ของบริษัท Thomas & Betts (A Member of the ABB Group) / USA   

6.3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)
- จำหน่าย Suspension, Line Post และ Composite  Insulator ของบริษัท LappInsulators / USA
- จำหน่าย Suspension, Line Post และ Composite Insulator ของบริษัท LappInsulators / USA
- จำหน่าย 115 kV Cable Termination ของบริษัท G&W Electric / China
- จำหน่าย 33 kV Vacuum Switch ของบริษัท Thomas & Betts (A Member of theABB Group) / USA
- จำหน่าย 11 kV, 22 kV, 33 kV, 115 kV Instrument Transformer ของบริษัท EMEK / Turkey  

   บริษัท ไทยวีรวัฒน์ จำกัด มีความภูมิใจที่มีส่วนในการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่มีคุณภาพ ไม่เกิดปัญหาไฟตก ไฟดับ เป็นต้น


15 ธันวาคม 2563

ผู้ชม 2135 ครั้ง

Engine by shopup.com