สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

คุณสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง

หมวดหมู่: NEWS

                            July 26-7, 2016

-   คุณสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง รับมอบอุปกรณ์
จ่ายกระแสไฟฟ้า จาก Mr. Shinichi Togami ประธานกรรมการบริษัท
Togami Electric/ Japan เพื่อดำเนินการติดตั้งใช้งานในโครงการเปลี่ยน
ระบบสายไฟฟ้าอากาศระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน (ถนนราชวิถี) ณ สำนักงานใหญ่
การไฟฟ้านครหลวง

10 ธันวาคม 2563

ผู้ชม 3032 ครั้ง

Engine by shopup.com